#Cây 💋 "Ta muốn sống một cuộc đời không có gì phải hối hận" - ACE ~ Konnichiwa ~ ✌✌✌ .

   https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1740787746242373/