You can close your eyes to things you don't want to see, but you can't close your heart to things you don't want to feel.

İstanbul    https://www.wattpad.com/user/koalaninokaliptusu