Skip to the main content

Il 23 marzo 2013 ho abbattuto la barriera che c'era tra 'vevo' e 'vivo'.

belieber.    @kjdrauhlslips