Nếu như thế giới này không có những người như tao thì làm gì cần đến mi hả người hùng =))

Hanoi, Vietnam    https://www.facebook.com/profile.php?id=100004253020035