เออ ... อืม ไม่รู้จะเขียนไรดีอ่าา 55

Bangkok, Thailand    http://www.facebook.com/khwanchira.thawee