Ние се криевме во мракот, не сакајќи другите да дознаат колку сме потребни еден на друг...А сите знаеја......... Najveca greska koju si uradio je, igrati se sa mojim osecanjima i misleti samo na sebe...a kako je meni?.... nikad se nisi pitao...nema vez

Kocani    http://www.facebook.com/kgolcevska