จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ...

Bangkok, Thailand    https://www.facebook.com/kedii.klm