seulgi 澀琪

by @ʜᴏɴᴇʏᴢᴢ.

ʜᴏɴᴇʏᴢᴢ.

kang seulgi ; 슬기
red velvet