"Kochanie wspomnień jest bardzo niebezpieczne"

   https://plus.google.com/107151112471197476772