เหนื่อยกับการที่ทำดีแทบตายเธอก็คงไม่หันมา

Bangkok, Thailand    https://www.facebook.com/jira.ya.1238