+;so beautiful , beautiful — you're more beautiful than others.

Masan, South Korea.    https://twitter.com/jigoowink