Iu 1D, Vocaloid, Taylor,.... nói chug là fan cuồg của US/UK :* còn là otaku, hủ nữ chính hệu,... vân vân và mây mây :v

London, United Kingdom    https://www.facebook.com/muoimuoi.der