Bias List!😍

by @JillyN

JillyN

You don't choose your bias.
Your bias chooses you.