26/09/29

บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร    https://twitter.com/Jb97Kanya