U slutnji, u čežnji daljine, daljine;
U srcu, u dahu planine, planine.


Tamo da putujem, Tin Ujević