Kad predugo traje, i tišina nekako zazvuči.

Belgrade, Serbia    @ivana_jerinic