ภาพยนตร์จบแล้ว สิ่งที่เธอควรทำคือเดินออกจากโรง ไม่ใช่นั่งอยู่ต่อเพราะเพียงหวัง ว่าตอนจบจะเปลี่ยนไปจากเดิม. -Morefin

we are one !!!    https://twitter.com/Paer_BC