เป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ใครก็ได้ เรียนรู้ตัวเอง รู้จักตัวเอง จากอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง

Thailand    https://twitter.com/bigbangeiei