Anime

Shinjuku-ku, Tokyo, Japan    @hinamorilovnekosanime