Ngẫu hứng và chóng chán !

Paris, France    https://www.facebook.com/hang.vu2311