Hk có gì khác zs mọi ng! Rất bình thưong! Yêu màu xanh dương, kết màu hồng..... nickname: Cá rô

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/profile.php?id=100006134165551