You dont know abt me, but i bet you want to. Everything will be alright if you send me some of ur info. :D Trước khi kết bạn, hãy gửi cho mình 1 tin nhắn để mình biết bạn là ai, và lí do là gì. Vì mình ko fải là người của cộng đồng. Mình ko cần có nhiều

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/haduynguyen