London, United Kingdom    http://www.facebook.com/gonczol.jazminszerena