Gianluca De Ruvo

Gianluca De Ruvo

Joined on May 29, 2013


View profile
🏆 Trophies

Follows 1

Following 100 Users

Collections 1

5 Collections

Hearts made 1

10 Hearts

Hearts made 2

100 Hearts

Hearts made 3

1K Hearts