Black n White.

by @Ghofran Mahfouz

Ghofran Mahfouz