พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหน .

   https://twitter.com/gagagailry