"Sii lO puedes sOñar, loO puedes lOgrar" ;) [Walt Disney♥] ... sOñadoOraaa, pOsitiivaa, dOrmilOnaa, amiiigaa incOndiciOnaaal.. mii familiiaaa?? es lO mas impOrtantee paraa mii♥.. Tijuanaaa: mii casaaaa (:.. Sinalooaa: Mii HOGAR♥.. =) "Dios, dame

Tijuana, Baja California    http://www.facebook.com/gaby.fagu