* Aah Meniinaa Qee Aoos Poucoos Foii Trocandoo Aah Barbiiee Poor Makiiageem , Trocandoo Seuu Mundoo Dee Sonhoos , Pelloo Daa Realliidadee .. Hjjee Suaa Viidaa Seguee Heiim Frenttee , Ooh Passadoo Naoo Iimporttaa , Ellaa Viivee Ooh Presenttee 😏😞 *

Nova Granada - SP    http://www.youtube.com