⌈ Iᥒ ᥣιfᥱ, Prιᥒᥴᥱ Chᥲrmιᥒg ᥲᥣᥕᥲყs ᥣᥱᥲvᥱs ᥕιth thᥱ ᥕroᥒg ρrιᥒᥴᥱss ⌋