kenzen'naru tamashī wa, kenzen'naru seishin to, kenzen'naru nikutai ni yadoru

   @francesca0503