g r a y

by f o x i

f o x i

black or white?
what about:
black & white.