Είτε οι ανθρώποι σ' αγαπούνείτε είναι εχθροί σου.Είτε είσαι ξεχασμένος σαν να μην υπήρχεςείτε δεν σε

   @faceyourfeelings