หวัดดีคนแปลกหน้า เราคือคนแปลกหน้า

   https://twitter.com/f_2197