NaRkoTiki xaR,ChemI SaYvaReLi SaxiS heRoiNi xaR... :*:*:* <3<3<3

Tbilisi, Georgia    https://www.facebook.com/mariamo.buduna