OTP: Midorima-Takao, Levi-Eren, Kagami-Kuroko, Shizu-chan-Izaya, Murasakibara-Himuro, Aomine-Kise, Nezumi-Shion, Akira-Shirogane, Nagisa-Rei, Makoto-Haruka, Rin-Souske, Momotarou-Nitori, Saga-senpai-Ritsu, Nowaki-Hiro-san, Marco-Jean, Jean-Armin, Reiner-B

españa    http://joulxe.tumblr.com