12 months ago


aFamily Official
aFamily Official
@afamilyvccorp  

Chăm sóc trẻ sơ sinh mẹ cần hiểu những dấu hiệu, hành động lạ này của bé để biết bé đang cần gì". Nguồn : https://afamilyvccorp.tumblr.com/post/185697880216/%C4%91%E1%BB%8Dc-v%E1%BB%8B-18-d%E1%BA%A5u-hi%E1%BB%87u-c%E1%BB%A7a-tr%E1%BA%BB-s%C6%A1-sinh-%C4%9

    2 Hearts             Share    
afamily, trẻ sơ sinh, and chăm sóc trẻ sơ sinh image