over 2 years ago


Trang Thu Đào
Trang Thu Đào
@mochiipark  

MOVES LIKE JIMIN trên Twitter: "180602 #지민 #JIMIN #방탄소년단 @BTS_twt 지민앞에 아무도 없어요ㅜ 똑똑똑똑✊🏻👊🏻✊🏻👊🏻😆😆… "

twitter.com

    20 Hearts             Share    
Image by Trang Thu Đào

Tagged with

No tags for this image yet. Please add some.