เนมอีสเนม .& สมช.ที่เรียกว่าติ่งบซทอซ ชอบทวิตรีไร้สาระเป็นนิจ .

   @emanmai