IOI
members: nayoung, chungha, sejeong, chaeyeon, jieqioung, sohye, yeonjung, yoojung, mina, doyeon, somi