«Αυτά που δεν καταφέρνουμε να ενσωματώσουμε στη συνείδησή μας, έρχονται πίσω σε μας σαν μοίρα» Dr. Glenn Perry, Ph.D ヅ

Athens, Greece    http://www.facebook.com/profile.php?id=100001614545652