Pitaš se: šta je suština? Biti moguć u nemogućem. Pitaš se: šta je cilj? Tvoja spremnost da kreneš. Pitaš se: gde je kraj? Na kraju tvoga pitanja. Kad uobličis misao, uobličićes beskonačno.

Novi Sad, Serbia    http://www.facebook.com/dunja.vujicic1