ίϯ ςϯαɾϯεδ ση α ϖεεƘεηδ ίη ʍαψ ||~N.

   https://twitter.com/datfcknsvnny