Lyrics & Quotes ★

by @H.

H.

I ship bullshit. So what ?