24 | Taken <3 | #AsianMixed

San Diego, Cali    @cholebby_xo