ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ

by @°ɢᴏʟᴅᴇɴʏᴇᴏʟ°

°ɢᴏʟᴅᴇɴʏᴇᴏʟ°

V (뷔)
Kim Tae Hyung (김태형)
December 30, 1995
Capricorn
178 cm
Blood Type~AB