'
-ห‹ห เผปโเผบ หŽหŠ-
๐‘ฏ๐’†๐’“๐’† ๐’Š'๐’๐’ ๐’‘๐’๐’”๐’• ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐’†๐’™๐’
๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐‘ฐ ๐’Ž๐’‚๐’…๐’† ๐’”๐’ ๐’‘๐’๐’†๐’‚๐’”๐’† ๐’…๐’ ๐’๐’๐’• ๐’”๐’•๐’†๐’‚๐’
๐’‚๐’๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’“ ๐’Š๐’Ž๐’Š๐’•๐’‚๐’•๐’† ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐’Ž๐’š ๐’„๐’๐’๐’•๐’†๐’๐’•.
-ห‹ห เผปโเผบ หŽหŠ-