❥ʀᴇᴅ ᴠᴇʟᴠᴇᴛ

by @☼ ʏᴏᴏɴɢs ☼

☼ ʏᴏᴏɴɢs ☼

groυp naмe: red velveт / 레드벨벳
мeмвerѕ: yerι, ѕeυlgι, joy, ιrene, & wendy
deвυт: 1 aυgυѕт 2014 'нappιneѕѕ'
ғandoм naмe: revelυv
oғғιcιal color: paѕтel coral