≫ B T S ❀ ℰⅅℐᏆЅ

by @☼ ʏᴏᴏɴɢs ☼

☼ ʏᴏᴏɴɢs ☼

❝ι recognιzed yoυ aѕ ѕoon aѕ ι ѕaw yoυ,
aѕ ιғ we've called eacн oтнer.
тнe dna ιn мy вlood ιѕ тellιng мe,
тнaт ιт'ѕ yoυ wнo ι've вeen looĸιng ғor.❞