Βαηgταη Sεοηγεοηdαη вτs ιs τнε нεагτ оբ lιբε ♡ „ωнεгε τнεгε ιs lovε тнεгε is αlso α lιբε.“

   @bts_seda_jyprk