No perecedera. No tóxica.

México    http://bcobain.tumblr.com